home english harta site-ului contact search
Printeaza pagina Adauga pagina la favorite Trimite pagina pe e-mail

homeProspect - STABIL

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu sediul īn Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, Cod Postal 011857, avānd codul unic de īnregistrare nr. 22080825, numar de ordine īn O.N.R.C. J40/13188/2007, in calitate de Administrator al Fondului de Pensii Facultative STABIL, autorizat de Autoritate prin Decizia nr. 118/12.02.2009 si inscris in Registrul Autoritatii cu codul FP3-1114, anunta toti participantii la Fond, ca in temeiul Legii nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normei nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societa?ii de pensii ?i autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat modificarea Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL prin Decizia nr. 1575/21.12.2018. Declaratia privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL in forma autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara potrivit Deciziei nr. 1575/21.12.2018, este republicata integral din data de 07.01.2019 pe pagina proprie de internet a Administratorului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA si poate fi vizualizata aici. (in format PDF)

Prospectul Simplificat al schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL in forma avizata definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Avizul nr. 331 din data de 13.09.2018 , republicat integral in data de 17.09.2018, poate fi accesat aici (in format PDF).

Prospectul Detaliat al schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL in forma avizata definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Avizul nr. 331 din data de 13.09.2018 , republicat integral in data de 17.09.2018, poate fi accesat aici (in format PDF).

Document de informare si solicitare a acordului participantilor la Fondul de pensii facultative STABIL, cu privire la propunerile de modificare propuse de Administrator la Prospectul schemei de pensii facultative pentru Fondul de pensii facultative STABIL poate fi accesat aici. Autoritatea de Supraveghere Financiara a avizat prealabil propunerile Administratorului de modificare ale prospectului schemei de pensii pentru Fondul de pensii facultative Stabil prin Avizul nr. 193/28.06.2018. Participantii la Fondul de pensii facultative Stabil au dreptul de a solicita in scris Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor iar Administratorul este obligat sa transmita documentul, īn termen de doua zile lucratoare de la data primirii solicitarii, prin servicii postale sau posta electronica, la ultima adresa de corespondenta a participantului ori la adresa mentionata de acesta īn cerere.

Prospectul Simplificat al schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL in forma avizata definitiv de A.S.F. prin Avizul nr. 70/22.02.2016, este republicat integral pe pagina proprie de internet la data de 25.02.2016 si poate fi accesat aici(in format PDF)

Prospectul Detaliat al schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL in forma avizata definitiv de A.S.F. prin Avizul nr. 70/22.02.2016, este republicat integral pe pagina proprie de internet la data de 25.02.2016 si poate fi accesat aici (in format PDF)

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu sediul īn Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, Cod Postal 011857, avānd codul unic de īnregistrare nr. 22080825, numar de ordine īn O.N.R.C. J40/13188/09.07.2007, in calitate de Administrator al Fondului de Pensii Facultative STABIL, anunta toti participantii la Fond, ca in temeiul Legii nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normei nr. 13/2010 pentru privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat modificarea Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL prin Decizia nr. 3726/21.12.2015. Declaratia privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL este publicata integral in forma autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara potrivit Deciziei nr. 3726/21.12.2015, si poate fi vizulizata aici (in format PDF)

Document de informare si solicitare a acordului participantilor la Fondul de pensii facultative STABIL, cu privire la propunerile de modificare propuse de Administrator la Prospectul schemei de pensii facultative pentru Fondul de pensii facultative STABIL poate fi accesat aici. Autoritatea de Supraveghere Financiara a avizat prealabil propunerile Administratorului de modificare ale prospectului schemei de pensii pentru Fondul de pensii facultative Stabil prin Avizul nr. 409/21.12.2015. Participantii la Fondul de pensii facultative Stabil au dreptul de a solicita in scris Documentul de informare si solicitare a acordului participantilor iar Administratorul este obligat sa transmita documentul, īn termen de doua zile lucratoare de la data primirii solicitarii, prin servicii postale sau posta electronica, la ultima adresa de corespondenta a participantului ori la adresa mentionata de acesta īn cerere.

Prospectul Simplificat al schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL avizat definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) - Sectorul Pensii Private prin Avizul nr. 203/15.06.2015, republicat integral pe pagina proprie de internet la data de 19.06.2015. (in format PDF)

Prospectul Detaliat al schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL avizat definitv de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) - Sectorul Pensii Private prin Avizul nr. 203/15.06.2015, republicat integral pe pagina proprie de internet la data de 19.06.2015. (in format PDF)

Document de informare si de solicitare a acordului participantilor la Fondul de pensii facultative STABIL, cu privire la propunerile de modificare propuse de Administrator la Prospectul schemei de pensii pentru Fondul de pensii facultative STABIL avizate prealabil de A.S.F. prin avizul nr. 97/30.03.2015. Participantii au dreptul de a solicita in scris documentul de informare si solicitare a acordului participantilor la Fondul de pensii facultative Stabil de la Administratorul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii facultative STABIL avizat definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Avizul nr. 5/29.01.2014(in format PDF)

Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii facultative STABIL avizat definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Avizul nr. 5/29.01.2014 (in format PDF)

Contractul de administrare pentru Fondul de pensii facultative STABIL nr. 497/26.01.2009, modificat prin Actul Aditional nr. 1/11.11.2013. A.S.F. a avizat modificarile contractului prin avizul nr. 50/22.11.2013 (in format PDF)

Document de informare si de solicitare a acordului participantilor la Fondul de pensii facultative STABIL, cu privire la propunerile de modificare propuse de Administrator la Prospectul schemei de pensii pentru Fondul de pensii facultative STABIL avizate prealabil de A.S.F. prin avizul nr. 51/22.11.2013. Participantii au dreptul de a solicita in scris documentul de informare si solicitare a acordului participantilor la Fondul de pensii facultative Stabil de la Administratorul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Prospectul Simplificat al schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL avizat definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) - Sectorul Pensii Private prin Avizul nr. 39/30.10.2013, republicat integral pe pagina proprie de internet la data de 04.11.2013. (in format PDF)

Prospectul Detaliat al schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative STABIL avizat definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) - Sectorul Pensii Private prin Avizul nr. 39/30.10.2013, republicat integral pe pagina proprie de internet la data de 04.11.2013. (in format PDF)

Document de informare si de solicitare a acordului participantilor la Fondul de pensii facultative STABIL, cu privire la propunerile de modificare propuse de Administrator la Prospectul schemei de pensii facultative a Fondului de pensii facultative STABIL, care a primit Avizul prealabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara sectorul sistemului de pensii private sub nr. 26/30.07.2013. Participantii au dreptul de a solicita documentul de informare si solicitare a acordului participantilor la Fondul de pensii facultative Stabil de la Administratorul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A (in format PDF)

Declaratia privind politica de Investitii pentru Fondul de pensii facultative STABIL aprobata prin Decizia CSSPP nr. 25/20.03.2013 publicata pe pagina de web a societatii in data de 28.03.2013.(in format PDF)

Declaratia privind politica de Investitii pentru Fondul de pensii facultative STABIL aprobata prin Decizia CSSPP nr. 96/18.07.2012 publicata pe pagina de web a societatii in data de 26.07.2012.(in format PDF)

Prospectul simplificat al Schemei de Pensii pentru Fondul de pensii facultative STABIL aprobat de CSSPP prin Aviz definitiv nr. 50/18.07.2012, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 26.07.2012. (in format PDF)

Prospectul detaliat al Schemei de Pensii pentru Fondul de pensii facultative STABIL aprobat de CSSPP prin Aviz definitiv nr. 50/18.07.2012, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 26.07.2012. (in format PDF)

Prospectul Simplificat al Schemei de Pensii "STABIL" avizat definitiv de C.S.S.P.P.

(aviz definitiv nr. 18/08.02.2012) si publicat pe pagina web in data de 14.02.2012. (in format PDF)

Prospectul Detaliat al Schemei de Pensii "STABIL" avizat definitiv de C.S.S.P.P.

(aviz definitiv nr. 18/08.02.2012) si publicat pe pagina web in data de 14.02.2012. (in format PDF)

Prospectul Simplificat al Schemei de Pensii "STABIL" avizat prealabil de C.S.S.P.P.

(aviz prealabil nr. 94/16.11.2011) si publicat pe pagina web in data de 29.11.2011. (in format PDF)

Prospectul Detaliat al Schemei de Pensii "STABIL" avizat prealabil de C.S.S.P.P.

(aviz prealabil nr. 94/16.11.2011) si publicat pe pagina web in data de 29.11.2011. (in format PDF)

Prospectul Simplificat al Schemei de Pensii "STABIL" avizat definitiv de C.S.S.P.P.

(aviz definitiv nr. 75/29.09.2011) si publicat pe pagina web in data de 11.10.2011. (in format PDF)

Prospectul Detaliat al Schemei de Pensii "STABIL" avizat definitiv de C.S.S.P.P.

(aviz definitiv nr. 75/29.09.2011) si publicat pe pagina web in data de 11.10.2011. (in format PDF)

Document de informare si solicitare a acordului participantilor la Fondul de Pensii Facultative STABIL cu privire la modificarile propuse si evidentiate in tabelul de concordanta comparativ cu prevederile din Prospectul Schemei de Pensii in vigoare (in format PDF)

Prospectul Detaliat al Schemei de Pensii "STABIL" avizat prealabil de C.S.S.P.P.

(aviz prealabil nr. 53/13.07.2011) si publicat pe pagina web in data de 27.07.2011. (in format PDF)

Prospectul Simplificat al Schemei de Pensii "STABIL" avizat prealabil de C.S.S.P.P.

(aviz prealabil nr. 53/13.07.2011) si publicat pe pagina web in data de 27.07.2011. (in format PDF)

Prospectul Schemei de Pensii "STABIL" avizat definitiv de C.S.S.P.P. (aviz definitiv nr. 3/13.01.2011) si publicat pe pagina web in data de 20.01.2011. (in format PDF)

Contractul de Societate Civila de constituire a Fondului de Pensii Facultativ "STABIL"
(in format PDF)

Contractul de Cadru de Administrare a Fondului de Pensii facultative "STABIL"
(in format PDF)

 

^ Sus

 

 

 

Info Line

as

Vreau sa ma informez Vreau sa ma informez

sad

 Noutati

Vezi toate noutatile

termeni si conditii © Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.