home english harta site-ului contact search
Printeaza pagina Adauga pagina la favorite Trimite pagina pe e-mail

homeProspect - ARIPI

Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 01.09.2023 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 316/28.08.2023.

Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 01.09.2023 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 316/28.08.2023.

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu sediul social īn Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 1, avānd cod unic de īnregistrare nr. 22080825, numar de ordine īn O.N.R.C. - J40/13188/2007, in calitate de Administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 96/21.08.2007 si inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. FP2-49, anunta toti participantii la Fond ca A.S.F. a autorizat prin Decizia nr.860/28.08.2023, modificarea Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, in temeiul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normei nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.
Declaratia privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi in forma autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara potrivit Deciziei nr. 860/28.08.2023, este republicata integral din data de 01.09.2023 pe pagina proprie de internet a Administratorului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (format PDF)

Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 27.04.2023 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 140/24.04.2023.

Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 27.04.2023 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 140/24.04.2023.

Contractul de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI nr. 043/07.08.2007, modificat prin Actul Aditional nr. 5/04.04.2023. A.S.F. a avizat modificarile contractului prin avizul nr. 141/27.04.2023 (in format PDF)

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu sediul social īn Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 1, avānd cod unic de īnregistrare nr. 22080825, numar de ordine īn O.N.R.C. - J40/13188/2007, in calitate de Administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 96/21.08.2007 si inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. FP2-49, anunta toti participantii la Fond ca A.S.F. a autorizat prin Decizia nr.294/27.03.2023, modificarea Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, in temeiul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normei nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.
Declaratia privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi in forma autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara potrivit Deciziei nr. 294/27.03.2023, este republicata integral din data de 30.03.2023 pe pagina proprie de internet a Administratorului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (format PDF)

In considerarea dispozitiilor Normei nr. 22/2020 privind modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investi?iilor fondurilor de pensii private īn titluri de stat privind modificarea temporara a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii private in titluri de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, informam participantii la Fondul de pensii administrat privat Aripi cu privire la Decizia Directoratului nr. 95/21.09.2022 (poate fi accesata aici), dupa cum urmeaza:

1. Incepand cu data de 21.09.2022, administratorul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Pivate S.A. decide sa investeasca in titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice din Romānia, de state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in procent mai mare de 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii private FPAP ARIPI, prevazut la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Decizia este valabila incepand cu data 21.09.2022 si pana la data de 10.04.2023.

In termen de 180 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la alin. 1, Administratorul Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. are obligatia de a se incadra in limitele prevazute in art. 25 din Legea nr. 411/2004 privind pensiile administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de Norma 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, cu modificarile si completarile ulterioare, in limitele prevazute de prospectul schemei de pensii administrat privat Aripi precum si de obligatia de incadrare in gradul de risc declarat pentru acest fond.

Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 15.09.2022 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 316/12.09.2022.

Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 15.09.2022 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. 316/12.09.2022.

Contractul de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat ARIPI nr. 043/07.08.2007, modificat prin Actul Aditional nr. 4/13.10.2021. A.S.F. a avizat modificarile contractului prin avizul nr. 362/22.10.2021 (in format PDF)

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu sediul social īn Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, avānd cod unic de īnregistrare nr. 22080825, numar de ordine īn O.N.R.C. - J40/13188/2007, in calitate de Administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 96/21.08.2007 si inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. FP2-49, anunta toti participantii la Fond ca A.S.F. a autorizat prin Decizia nr.1061/31.08.2021, modificarea Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, in temeiul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normei nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.
Declaratia privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi in forma autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara potrivit Deciziei nr. 1061/31.08.2021, este republicata integral din data de 06.09.2021 pe pagina proprie de internet a Administratorului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (format PDF)

Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 14.04.2021 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 134/09.04.2021.

Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 14.04.2021 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. 134/09.04.2021.

Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu sediul social īn Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, avānd cod unic de īnregistrare nr. 22080825, numar de ordine īn O.N.R.C. - J40/13188/2007, in calitate de Administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 96/21.08.2007 si inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. FP2-49, anunta toti participantii la Fond ca A.S.F. a autorizat prin Decizia nr. 499/09.04.2021, modificarea Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, in temeiul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normei nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.
Declaratia privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi in forma autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara potrivit Deciziei nr. 499/09.04.2021, este republicata integral din data de 14.04.2021 pe pagina proprie de internet a Administratorului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (format PDF)

Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 03.12.2020 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 271/26.11.2020.

Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 03.12.2020 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. 271/26.11.2020.

 • Directoratul societatii a decis ca incepand cu data de 13.04.2020, Administratorul Generali SAFPP SA sa investeasca in titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice din Romānia, de statele membre ale Uniunii Europene sau apartinānd Spatiului Economic European cu depasirea procentului de 70% din valoarea totala a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat ARIPI, art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 20.03.2020 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 76/18.03.2020.

  Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 20.03.2020 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. 76/18.03.2020.

  Contractul de administrare pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI nr. 043/07.08.2007, modificat prin Actul Aditional nr. 3/25.02.2020. A.S.F. a avizat modificarile contractului prin avizul nr. 75/19.03.2020 (in format PDF)

  Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu sediul social īn Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, avānd cod unic de īnregistrare nr. 22080825, numar de ordine īn O.N.R.C. - J40/13188/2007, in calitate de Administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 96/21.08.2007 si inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. FP2-49, anunta toti participantii la Fond ca A.S.F. a autorizat prin Decizia nr. 309/13.03.2020, modificarea Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, in temeiul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normei nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.
  Modificarile Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi au intervenit ca urmare a intrarii in vigoare a Normei ASF nr. 22/2019 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private.
  Declaratia privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi in forma autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara potrivit Deciziei nr. 309/13.03.2020, este republicata integral din data de 19.03.2020 pe pagina proprie de internet a Administratorului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (format PDF)

  Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 06.08.2019 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 236/31.07.2019.

  Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 06.08.2019 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. 236/31.07.2019.

  Contractul de administrare pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI nr. 043/07.08.2007, modificat prin Actul Aditional nr. 2/24.04.2019. A.S.F. a avizat modificarile contractului prin avizul nr. 181/06.06.2019 (in format PDF)

  Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 11.06.2019 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 180/06.06.2019.

  Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 11.06.2019 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. 180/06.06.2019.

  Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu sediul social īn Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, avānd cod unic de īnregistrare nr. 22080825, numar de ordine īn O.N.R.C. - J40/13188/2007, in calitate de Administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 96/21.08.2007 si inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. FP2-49, anunta toti participantii la Fond ca A.S.F. a autorizat prin Decizia nr. 1532/13.12.2018, modificarea Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, in temeiul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normei nr. 22/2016 pentru privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi in forma autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara potrivit Deciziei nr. 1532/13.12.2018, este republicata integral din data de 20.12.2018 pe pagina proprie de internet a Administratorului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (format PDF)

  Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 30.07.2018 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 246/23.07.2018.

  Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 30.07.2018 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. 246/23.07.2018.

  Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. cu sediul social īn Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 6, avānd cod unic de īnregistrare nr. 22080825, numar de ordine īn O.N.R.C. - J40/13188/2007, in calitate de Administrator al Fondului de Pensii Administrat Privat Aripi, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 96/21.08.2007 si inregistrat in Registrul A.S.F. cu nr. FP2-49, anunta toti participantii la Fond ca A.S.F. a autorizat prin Decizia nr. 420/22.02.2016, modificarea Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, in temeiul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normei nr. 12/2010 pentru privind autorizarea de constituire a societatii de pensii si autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi in forma autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara potrivit Deciziei nr. 420/22.02.2016, este republicata integral din data de 25.02.2016 pe pagina proprie de internet a Administratorului Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (format PDF)

  Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 25.02.2016 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 69/22.02.2016.

  Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 25.02.2016 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. 69/22.02.2016.

  Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 18.02.2015 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private, prin Avizul nr. 44/13.02.2015.

  Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI, in forma actualizata, republicat integral pe pagina de web a societatii in data de 18.02.2015 (in format PDF), aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr. 44/13.02.2015.

  Contractul de administrare pentru Fondul de pensii administrat privat ARIPI nr. 043/07.08.2007, modificat prin Actul Aditional nr. 1/12.06.2013. A.S.F. a avizat modificarile contractului prin avizul nr. 49/22.11.2013 (in format PDF)

  Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii private ARIPI aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara sectorul sistemului de pensii private prin avizul nr. 25/30.07.2013, publicat pe pagina de web a societatii in data de 08.08.2013 (in format PDF)

  Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii private ARIPI aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara sectorul sistemului de pensii private prin avizul nr. 25/30.07.2013, publicat pe pagina de web a societatii in data de 08.08.2013 (in format PDF)

  Declaratia privind politica de Investitii pentru Fondul Administrat Privat ARIPI
  aprobata prin Decizia CSSPP nr. 24/20.03.2013 publicata pe pagina web a societatii in data de 28.03.2013 (in format PDF)

  Declaratia privind politica de Investitii pentru Fondul Administrat Privat ARIPI aprobata prin Decizia CSSPP nr. 88/11.07.2012 (in format PDF)

  Prospectul simplificat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii private ARIPI aprobat de CSSPP prin avizul nr. 46/11.07.2012, publicat integral pe pagina de web a societatii in data de 19.07.2012. (in format PDF)

  Prospectul detaliat al schemei de pensii pentru Fondul de pensii private ARIPI aprobat de CSSPP prin avizul nr. 46/11.07.2012, publicat integral pe pagina de web a societatii in data de 19.07.2012. (in format PDF)

  Prospectul Schemei de Pensii Private "Aripi" - SIMPLIFICAT - avizat definitiv (aviz nr. 97/22.11.2011) in sedinta C.S.S.P.P. din data 22.11.2011 (in format PDF)

  Prospectul Schemei de Pensii Private "Aripi" - DETALIAT - avizat definitiv (aviz nr. 97/22.11.2011) in sedinta C.S.S.P.P. din data 22.11.2011 (in format PDF)

  Declaratie privind politica de investitii a Fondului Administrat Privat Aripi - autorizata (decizia nr. 187/26.10.2011) in sedinta C.S.S.P.P. din data 26.10.2011 (in format PDF)

  Prospectul Schemei de Pensii Private "Aripi" - SIMPLIFICAT - avizat definitiv (aviz nr. 80/26.10.2011) in sedinta C.S.S.P.P. din data 26.10.2011 (in format PDF)

  Prospectul Schemei de Pensii Private "Aripi" - DETALIAT - avizat definitiv (aviz nr. 80/26.10.2010) in sedinta C.S.S.P.P. din data 26.10.2011 (in format PDF)

  Prospectul Schemei de Pensii Private "Aripi" avizat definitiv (aviz nr.1240/17.03.2010) in sedinta C.S.S.P.P. din data 17.03.2010 (in format PDF), publicat integral pe site-ul societatii la data de 22.03.2010

  Contractul de Societate Civila de constituire a Fondului de Pensii Administrat Privat "ARIPI" (in format PDF)

  Contractul Cadru de Administrare a Fondului de Pensii Administrat Privat "ARIPI"
  (in format PDF)

   

  ^ Sus

   

   

   

  Info Line

  as

  Vreau sa ma informez Vreau sa ma informez

  sad

   Noutati

  Vezi toate noutatile

  termeni si conditii © Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.