home english harta site-ului contact search
Printeaza pagina Adauga pagina la favorite Trimite pagina pe e-mail

homeInformatii transfer participanti

Informatii privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat

  Conform normelor ASF privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat (PILONUL II) un participant se poate transfera de la un fond de pensii administrat privat la un alt fond de pensii, astfel:

  Administratorul fondului de pensii administrat privat la care doreste să se transfere participantul, pune la dispozitia solicitantului formularul de act individual de aderare si formularul de notificare.

Pentru a obtine formularul de notificare (in format PDF ) Click aici

Formularul de notificare este disponibil (in format PDF) pe pagina web a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF ).

  Notificarea va fi întocmită în două exemplare originale, din care:

 • un exemplar va fi păstrat de către participant
 • un exemplar va fi transmis administratorului fondului de la care participantul doreste să se transfere
 •   Participantul transmite catre fondul de la care doreste sa se transfere un exemplar al notificarii catre administratorul fondului de pensii administrat privat de la care doreste să se transfere, la care anexează:

 • o copie a actului individual de aderare (nou semnat)
 • o copie a actului de identitate valabil la data depunerii documentatiei, cu semnătura in original, pe aceeasi pagina cu imaginea reprodusa prin copiere.
 •  Motive pentru care o cerere de transfer este considerata neconforma si deci poate fi respinsa:

 • Lipsa copiei noului act de aderare.
 • Lipsa copiei actului de identitate, semnata conform cu originalul.
 • Lipsa bifei de pe actul individual de aderare (nou) in vederea transferului.
 • Lipsa semnaturii clientului de pe noul act de aderare.
 • Lipsa de pe cererea de transfer a denumirii fondul de pensii unde clientul doreste sa se transfere.
 •   Termenul limita de depunere a documentatiei este data de 15 ale fiecarei lunii conform normei ASF 24/2016 .

  OBSERVATII

 •  Este interzisă implicarea agentilor de marketing in procesul de transfer, conform normelor ASF.

 • Până la plata primei contributii la un fond de pensii administrat privat, persoanei care a aderat sau care a fost repartizată aleatoriu de către Casa Natională de Pensii Publice la un fond de pensii administrat privat îi este interzis să solicite transferul la un alt fond de pensii administrat privat.
 • Informatii suplimentare puteti accesand pagina web a Autoritatii de Supraveghere Financiara(ASF)
 •  

  Info Line

  as

  Vreau sa ma informez Vreau sa ma informez

  sad

   Noutati

  Vezi toate noutatile

  termeni si conditii © Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.