home english harta site-ului contact search
Printeaza pagina Adauga pagina la favorite Trimite pagina pe e-mail

home


Retea teritoriala

harta retea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor-17.04.2008

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

CONVOCATOR PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.


Având în vedere:
• Prevederile art. 117 si art. 118 din Legea 31/1990, republicata;
• Prevederile art. 11, 15, 16, 18, 20 si art. 22 din Actul Constitutiv al Societatii, Directoratul S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (denumita în continuare „Societatea”) în conformitate cu puterile conferite de Legea nr. 31/1990, si Actul Constitutiv al Societatii CONVOACA


ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR Societatii în data de 17.04.2008, ora 15:00, la sediul Societatii din localitatea Bucuresti, str. Ghe. Polizu nr. 58 – 60, parter, Sector 1, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul Actionarilor la data de 03.03.2008, considerata ca data de referinta în acceptiunea art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii, cu urmatoarea:


ORDINE DE ZI
1. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2007, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere si Auditorul financiar extern Ernst&Young Assurance Services S.R.L.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, asa cum a fost prezentat de Directorat si Consiliul de Supraveghere.
3. Aprobarea mentinerii firmei de Audit financiar extern Ernst & Young Assurance Services S.R.L. ca auditor al S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., pe anul 2008.
4. Diverse.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca o noua Adunare Generala pentru data de 18.04.2008, la aceeasi ora, în acelasi loc, cu aceasi ordine de zi si aceeasi data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor, stabilite mai sus.

Actionarii pot participa si vota în Adunarea Generala Ordinara prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane împuternicite de catre acestia pentru Adunarea Generala Ordinara.

Un exemplar original al procurii de reprezentare se va depune la sediul Societatii din localitatea Bucuresti, str. Ghe. Polizu nr. 58 – 60, parter, Sector 1, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunare.S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Presedintele Directoratului
IOAN VREME

 

Info Line

as

Vreau sa ma informez Vreau sa ma informez

sad

 Noutati

Vezi toate noutatile

termeni si conditii © S.C. Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.